Метален парапет от гладко желязо – гр. София, ж.к. Дружба.

Парапет от гладко желязо

ОБЕКТ:

Многофамилна жилищна сграда – ж.к. Дружба.

ОПИСАНИЕ:

Метален парапет от гладко желязо.

МАТЕРИАЛИ:

Основни носещи колони на парапета от кухо гладко желязо 30х30х2мм.

Вертикални елементи от плътно гладко желязо Ф10мм.

Вертикални елементи от плътно гладко желязо Ф12мм.

Хоризонтални опорни елементи от кухо гладко желязо 30х10мм.

Ръкохватка за парапет от кухо гладко желязо 50х25х2мм.

Монтажни планки от плътно гладко желязо 100х100х6мм.

Монтаж посредством анкери Ф8х140мм.

Еднослойно електростатично прахово боядисване.

Цвят по RAL-9005 мат.